Faaliyetlerimiz

Su Arıtma Sistemleri

Su Arıtma ham suyun istenmeyen kimyasal ve biyolojik kontaminantlardan arındırılması işlemidir. Su arıtma işlemi için öncelikle suyun ne amaçla kullanılacağı belirlenmelidir. Çoğu insan suyu günlük ihtiyaçları için tüketirken içme suyu ihtiyacı büyük önem arz etmektedir. Bunun  yanı sıra su arıtma işlemi ayrıca, tıbbi, kimyasal ve endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için de gerekmektedir ve sistem buna göre tasarlanmalıdır, Genel olarak su arıtma yöntemleri; ultraviyole ışık, flokülasyon ve klorlama ve elektromanyetik radyasyon kullanımı, yavaş kum filtreleri veya aktif çamur, kimyasal işlemler, filtrasyon ve sedimentasyon, biyolojik süreçler gibi fiziksel süreçleri de içerir.

Su arıtma işlemi askıda parçacıklar, parazit, bakteri, yosun, virüsler, mantarlar dâhil olmak üzere, partiküler madde ve konsantrasyonlarını azami oranlarda azaltabilir