ARITMA TEKNOLOJİSİ

Atık sular dengesiz atıkları düzelten birikmeli rezervuara gelir, hemen burada onların çeşitli zamanda eriyik oksijen düzeyli aerobe-aktif çökertiyle ön aerobe-anoxide biyolojik arıtması yapılır.
Aktif çökerti, ilk faecal atıklar ve havayla gelen aerobe bakterilerin hayat faaliyeti sonucunda meydana çıkar ve kullanıcı tarafından bakterilerin salınması açısından hiçbir hareket gerektirmez. Birikmeli rezervuarda bulunan eriyik oksijenin genel düşük miktarı ve aktif çökertinin şiddetli havalandırma sistemiyle sürekli karıştırılmak için alınan tedbirler sonucunda, birikmeli rezervuarda esasen organik kirlenmelerin serbest karbon birikimli enzimli çürümesi meydana gelmesini elde ettik. Keza, genel mhgjnl fonu üzerinde zaman içerisinde erimiş oksijen düzeyinin oynamasından sonra azotlama ve azotsızlandırma sürecleri ortaya çıkıyor.

Önceden temizlenmiş su ve aktif çökerti karışığı daha sonra dengeli şekilde aerotank içine airlift yardımıyla pompalanır. Bu tür pompaların kullanımı aktif çökerti yapısını bozmadan pompalanmasına imkan verecektır. Aerotank içinde organik kirlenmenin aktif çökerti tarafınca nihai tahribi, karbonik asitli gaz  oluşturan karbonun oksitlenmesi, keza, azotlanma sürecleri başlıyor. Aerotank içinde, ancak daha yüksek genel seviyede, tıpkı birikmeli rezervuarda olduğu gibi erimiş oksijen düzeyi oynuyor. Aktif çökertiyi havalandırmanın teknolojik araları sırasında asılı halde koruyabilmek amacıyla itkili sarsma yöntemı kullanılır. Daha sonra, irtibatlı kaplar kanunu gereği, su ve aktif çökerti karışığı ikincil çökeltiye alt delikten gelir. Düşük düzeyli erimiş oksijen bulunan ikincil durulma havuzu içinde, çökertinin tortulaşması ve kuvvetli azotsızlandırma süreci gerçekleşiyor. İngin aktif çökerti çökeltinin alt kısmında birikir, temiz su ise unitenin dışına çıkarılır. Önce anlatılan sürecler unite çalışmasının birinci etapında gerçekleşir.
Birinci etap bitiminde, kumanda bloku talimatıyla çalışmanın karıştırma fazı başlıyor. Unitenin dışına hiç bir şey bırakılmıyor, tüm kameralarda oksijen oranı azalıyor, itkili sarsma sistemi çökertiyi asılı halde tutuyor. Tüm kameralarda çeşitli hızla azotsızlandırma süreci gerçekleşiyor.
Karıştırma fazı bitince ikinci faz başlıyor. Birikmeli rezervuarda oksijen oranı artıyor. Havalandırmadaki aralar sırasında itkili sarsma çalıştırılıyor. Burada daha önce çürüyen organiğin oksitlenme süreçleri ve şiddetli azotsızlanma süreci başlıyor Aerotankteki oksijen oranı düşük kalıyor. İtkili sarsma sistemı kapalı. Aktif çökerti aerotankın altına çöküyor. Yukarıda bahsedilmiş %20 lik konsantrasyondan fazla aktif çökertinin kalıntıları resirkülasyon pompasının kuvvetli airlifti tarafınca emilecek ve aktif çökerti dengeleyicisine bırakılacaktır. Çökerti ağır fraksiyonlarının bir kısmı daha sonra dengelenmek ve imha için dengeleyicide çöker. Hafif fraksiyonların ikinci kısmı resirkülasyon suların yardımıyla birikmeli rezervuara götürülüyor. Aerotanktaki seviye ta airliftin üst bükümüna dek azalıyor ve çalışmasını bitiriyor. İkincil durulma havuzunun çökertisi çökmeye ve aerotanka ikincil durulma havuzu sirkülatörü airliftinin basınçlı akımıyla zorunlu kovulmaya başlıyor. İkincil durulma havuzu arıtılıyor ve açıklaşıyor.
İkinci faz bitiminde yine birinci faz başlar ve dönem tekrarlanır. Atık sularda bulunan fosfor bileşimleri aktif çökerti tarafınca polyphosphat şeklinde yutulur, zaman-zaman onunla birlikte imha edilirler.
Aktif çökerti fazlaları kullanıcı tarafınca aktif çökerti dengeleyicisinden pompa-airlift yardımıyla imha edilir (takıma dahil edilmiştir). Çekilen çökerti mükemmel gübre olarak kullanılabilir. Çökerti 3 ayda bir çekilir. Dış drenaj pompa kullanılması halinde çökerti 6 ayda bir çekilir.
Unitede anaerobic sürecin hiç bulunmadığını ve hatta, kanalizasyonun işlenmiş havayla vantilasyon yapıldığını, mevcut oksijen ve aerob biyokümenin hastalık üretici bakterilerin ve parazitlerin peydah olmasını engellediğini göz önünde bulundurarak, bahçenizde kullanılması arzulanan aktif çökerti atıklarının ilaveten zararsızlandırılmasına ihtiyaç kalmamaktadır.
Unitenin yapısı değiştirilmeksizin çeşitli rejimlerin programlanmasını mümkün ve programlama oldukça esnektir.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish