ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ALICI ORTAM ÜZERİNE ETKİLERİ

Endüstrilerde soğutma suyu kullanımı çok fazladır. Soğutma suları çoğunlukla nehir veya denizlerden alınır. Endüstride kullanıldıktan sonra su ısınmış olarak tekrar alındığı ortama verilir. Sıcaklık yükselmesi ile Oksijenin çözünürlüğü azalır ve kimyasal tepkimeler hızlanır. Aynı zamanda biyolojik faaliyetlerin artmasıyla daha fazla oksijen tüketimi olacaktır. Suda Oksijen azalması ve kirliliğin artması ile algler üremeye başlar ve su sıcaklığındaki ani değişimler balıkların ölümüne neden olurlar.

Endüstriyel atıksular alıcı ortama verilmesinde en büyük problemlerden biride ötrifikasyondur. Eğer alıcı sulara bakterilerin yaşayıp, gelişmeleri için gerekli olandan fazla miktarda besin maddesi gelirse, aşırı besin maddesi sudaki biyolojik hayat için gübreleme etkisi yapar ve biyolojik üreme artar. Özellikle algler gelişir ve balık nüfusu değişir.
Endüstriden gelen proses atıksuları, endüstrinin tipine ve üretimin cinsine bağlı olarak farklılık gösterirler. Bazı endüstrilerden gelen atıksular yüksek BOİ konsantrasyonları nedeniyle boşaltım ortamında aşırı organik madde yüklemesine ve çözünmüş oksijen konsantrasyonunun düşmesine neden olur. Özellikle tekstil ve deri endüstrilerinden gelen atıksular, renkli oldukları ve katı madde içerdikleri için alıcı sularda hem dip çamuru oluştururlar, hem de renk meydana getiriler.

Metal kaplama ve deri-çelik endüstrilerinden gelen atıksular içlerinde bazen eser miktarlarda, bazen de yüksek konsantrasyonlarda toksik metaller içermektedirler. Bu tip sular, boşaltım ortamına geldiklerinde, konsantrasyonları ile orantılı olarak canlı yaşamı üzerine toksik etki yaparlar. Özellikle kadmiyum, cıva gibi ağır metallerin birikim özellikleri olduğundan, sularda dip çamurunda ve canlıların bünyelerinde birikime yol açabilmektedirler

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish