GALVANO, METAL KAPLAMA SEKTÖRÜ ATIKSULARININ ARITIMI

Metal kaplama sektöründe en yaygın kullanılan çinko, krom, siyanür, nikel ve fosfat kaplama işlemleridir. Ağır metaller kullanılarak kaplama işlemi gerçekleştiğinden metal kaplama sektöründe kimyasal arıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Atıksu debisine bağlı olarak kesikli yada sürekli kimyasal arıtma ile bu sular arıtılmaktadır.

Eğer atıksu Cr+6 içeriyorsa ayrı bir tankta krom redüksiyon işlemi ile Cr+3 indirgenmelidir ve nötralizasyon  işlemi uygulanmalıdır. Krom indirgeme işlemi düşük pH’ta atıksuya sodyum metabisülfit ilavesi mV değerinin ayarlanması ile gerçekleşmektedir. Aynı şekilde siyanürlü atıksular içinde ayrı bir işlem gerekmektedir. Siyanür giderimi için yine ayrı bir tankta yüksek pH’ta atıksuya sodyumhipoklorit dozlaması yapılarak iletkenlik değeri ayarlanmalıdır. Metal kaplama sektörü atıksuları koagülasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Koagülant madde olarak genellikle FeCl3 (demir üç klorür) kullanılmaktadır.

Fosfat kaplama sektöründen kaynaklanan atıksuların arıtımında dikkat edilmesi gereken en önemli konu proje aşamasında çok fazla çamur oluşacağıdır. Bu işlemlerden geçirilen atıksu pH ayarlaması için nötralizasyon işlemine tabi tutulur. Bazı ağır metallerin giderimi yüksek pH aralığında gerçekleşmektedir. Nötralizasyon işleminden sonra flokülasyon işlemi ile atıksuya polimer dozlaması yapılarak oluşan flokların birleşmesi sağlanır. Oluşan bu flokların çökelmesi için çöktürme işlemi uygulanarak arıtılmış su deşarj edilir. Oluşan çamur çöktürme havuzundan alınarak çamur susuzlaştırma işlemi için filtreprese basılarak suyu alınmış olur.

Metal kaplama sektörü atıksularının arıtımında dikkat edilmesi en önemli konulardan biri atıksuyun asidik ve alkali özellikte olması ve ağır metal içermesinden dolayı kullanılan havuz veya tankların kısa bir zaman içinde zarar görmesidir. Bunun için kullanılan havuz ve tanklar plastik malzemeden üretilmektedir. En çok kullanılan plastik polipropilen (PP) malzemedir. Kaplama banyoları, dolapları ve tamburları da bu sebepten dolayı polipropilen (PP) malzemeden yapılmaktadır. Betonarme ve metalden yapılan havuzlarda düzenli olarak bakımı yapılarak yani epoksi boya ile boyanarak bakımı yapılmazsa kısa sürede zarar görmektedir. Bu işlemlerde ek maliyet ve zaman kaybına neden olduğundan tercih edilmemektedir.  Bu yüzden plastik malzeme kullanılmaktadır.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish