İÇME SUYU ARITIMINDA GEREKLİ TEMEL İŞLEMLER

İçme, kullanma ve sanayi suyunun arıtılmasında genel amaç; onu sağlık yönünden emin bir duruma getirmek, estetik yönden çekici kılmak ve ekonomik su sağlamaktır. Bilindiği gibi Türkiye’de içme ve kullanma sularının 266 Nolu Türk Standardı ile fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik nitelikleri belirtilmiştir. Köylere ve kentlere getirilecek suların bu standartlara uygun olması gerekir. Uygun değilseler, arıtıma tabi tutulurlar.

İçme sularında genellikle temel prosesler şunlardır:

Renk ve bulanıklık kontrolü, tat ve koku giderimi, demir ve mangan giderme, korozyon kontrolü, dezenfeksiyon, sertlik giderme-rekarbonasyon, suyun stabilizasyonu, flor giderme-florlama.

Arıtma prosesi alternatiflerinin seçimi esasını oluşturan ham su kaynağının kalitesi ve hedeflenen arıtılmış su kalitesi yanında dikkat edilecek diğer hususlar şunlardır:

-İlk yatırım ve bakım-işletme giderleri dâhil sistemin ekonomik olması.

-Sistemin genel güvenirliği.

-İşletimin esnekliği ve kolaylığı.

-Su kalitesi hedeflerini karşılayabilirliği.

-Ham su kalitesindeki mevsimsel değişikliklere uyum sağlayabilmelidir.

-Sistemin hem hidrolik hem de kalitedeki pik şartları karşılayabilirliği, bunları karşılarken uygun ekipmanların bulunabilirliği ve bu ekipmanları kullanacak eğitilmiş personelin bulunması gerekir.

-Tesis inşaatının kolaylığı, montaj sonrası servis ve kimyasal madde temini, yerel ve merkezi tüzük vb. şartlar sağlanmalıdır.

İçme suyundaki temel işlemler; havalandırma ve gaz transferi, ızgaralardan geçirme, çökeltme, pıhtılaştırma ve yumuşatma, filtrasyon, dezenfeksiyon, adsorbsiyon ve iyon değiştirmedir.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish