KARASAL ARITMA SİSTEMLERİ

Karasal arıtma sistemleri, düşük oranlı karasal akış, yavaş oranlı yer altı infiltrasyonunu ve hızlı infiltrasyon yöntemlerini içerir.

Atık su arıtımı ve düşük bakım maliyetlerine ek olarak, bu sistemler yeraltı suyunun yeniden doldurulması, yeniden ağaçlandırma, tarım ve / veya hayvancılık otlakları için su sağlayarak ek faydalar sağlamaktadır. Arıtma verimi Toprak içindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlara bağlıdırlar.

Yavaş oranlı karadan akış sistemleri, kirleticileri arıtmak için hem de atık sular ile bitkiler/toprak arasında maksimum temas sürelerini sağlamak (yani atık suyun arazi yüzeyinden geçişini yavaşlatmak) için bitki örtüsünü gerektirir. Yavaş oranlı yüzey altı infiltrasyon sistemleri ve hızlı infiltrasyon sistemleri, atık suları doğrudan akarsulara veya diğer yüzey sularına deşarj etmeyen “sıfır deşarj” sistemleridir. Her sistemin toprak geçirgenliği ile ilgili farklı kısıtlamaları vardır.

Yavaş oranlı karadan akış sistemleri uygulanması, doğal arıtma sistemleri arasında maliyeti en yüksek olmasına rağmen, en büyük avantajı, sürdürülebilir kalkınma uygulamaları üzerindeki olumlu etkileridir. Bu sistemlerde Atık suyun arıtılmasına ek olarak, tarım ürünleri ve/veya hayvancılık için su ve yem üretmi sağlanmaktadır.

Arıtılan Su, su kıtlığı olan bölgelerde yeniden ağaçlandırma projelerini desteklemek için de kullanılabilir. Yavaş oranlı sistemlerde, birincil veya ikincil atık su, orta ila düşük geçirgenliğe sahip bitki örtülü bir arazi yüzeyine, olukların taşması yoluyla kontrollü bir oranda uygulanır. Atık su, topraktan geçerken filtreleme, adsorpsiyon, iyon değişimi, çökeltme, mikrobiyal etki ve bitki alımı ile arıtılır. Bitki örtüsü, sürecin kritik bileşenidir ve besin maddelerinin arıtılmasına, erozyonun azaltılmasına ve toprak geçirgenliğinin korunmasına hizmet eder.

Yerüstü akış sistemleri, arıtılmış atık suların nihayetinde yüzey suyuna deşarj edildiği bir arazi uygulaması arıtma yöntemidir. Bu sistemlerin temel faydaları, düşük bakım ve düşük teknik personel gücü gereksinimleridir. Atık su, geçirgenliği çok düşük olan topraklar üzerine inşa edilen terasların üst kısımlarına aralıklı olarak uygulanır ve bitki örtülü yüzey boyunca akış toplama kanalına tabaka akışına izin verilir. Azot giderimi de dahil olmak üzere arıtma, temel olarak sedimantasyon, filtreleme ve biyokimyasal aktivite yoluyla, atık su teraslı eğimin bitki örtüsüyle kaplı yüzeyi boyunca akarken gerçekleştirilir. Şiddetli anaerobik koşulların oluşumunu en aza indirmek için uygulamanın hızı ve uzunluğu kontrol edilir.

Hızlı infiltrasyon sistemlerinde, uygulanan atık suyun çoğu toprakta süzülür ve arıtılmış atık su doğal olarak yüzey sularına akar veya yeraltı suyunu yeniden doldurur. Maliyetleri ve insan gücü gereksinimleri düşüktür. Atık su, orta veya yüksek geçirgenliğe sahip topraklara havzalara yayılarak veya serpilerek uygulanır. Bitki örtüsü gerekli değildir, ancak varsa bir soruna neden olmaz. Ana arıtma hedefi, su içerisindeki amonyak azotunu, alıcı suya deşarj edilmeden önce nitrat azotuna dönüştürmektir.

Yeraltı infiltrasyon sistemleri, 2.500’den az nüfusu olan belediyeler için tasarlanmıştır. Genellikle bireysel evler (septik tanklar) için tasarlanmıştır, ancak ev kümeleri için tasarlanabilirler. Belirli saha koşulları gerektirmelerine rağmen, düşük maliyetli atık su bertaraf yöntemleri olabilirler.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish