PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

Kanallarda toplanan evsel nitelikli atıksular, kanalizasyon sistemi ile arıtma tesisi alanına getirilir. Atıksu ile taşınabilecek naylon, bez, kağıt vs. gibi katı maddelerin pompalarda ve tesisin diğer ünitelerinde tıkanmalara yol açmaması için atıksu, önce bir kaba ızgaradan geçirilir ve katı maddelerinden arındırılan atıksu terfi havuzunda toplanır. Terfi havuzuna yerleştirilecek pompa, seviye şamandırası kumandasında otomatik olarak atıksuyu paket tesise boşaltır.

Paket Arıtma Sistemleri, çeşitli arıtma sistemlerinin olumlu ve ekonomik yanlarının birleştirilmesi ile meydana gelmiş bir arıtma tesisidir. Paket Evsel Atıksu Arıtma tesisi; havalandırma, çökeltme, Çamur deposu (stabilizasyon) ve klor temas bölümlerinden oluşan biyolojik aktif çamur prensibi ile çalışan bir sistemdir.
Havalandırma bölümünde blowerdan basılan hava, difüzörler yardımı ile homojen bir şekilde havuz içerisine dağıtılır. Bu şekilde aktif çamurun oluşabilmesi için gerekli olan oksijen temin edilir. Ayrıca bu bölümde tam karışım sağlanarak, oluşan bakteri floklarının çökelmemesi de sağlanır. Mikroorganizmalar, blower ile temin edilen havanın difüzörler ile havalandırma tankına eşit aralıklarla dağıtılması sayesinde içindeki oksijeni kullanarak organik maddelerin oksitlenmemesini sağlar. Havalandırma bölümünden çökeltim bölümüne cazibe ile alınan atıksu, çökeltim işlemini daha ufak bir alanda yapılması ve verimin daha yüksek olması için kullanılan plakalı (Lamelli) separatörden geçirilir. Askıda katı madde formundaki mikroorganizmalar uygun şartlarda tankın dibine çökerler ve bir çamur tabakası oluştururlar.

Çökeltme bölümünün üstünden savaklanarak alınan durulmuş su, klor temas bölümüne verilerek klorlanıp alıcı ortama deşarj edilebilir. Çökeltme bölümünde çöken çamur, airlift ile çekilip havalandırma bölümüne geri verilerek bu bölümde mikroorganizma konsantrasyonunun sabit tutulması sağlanır. Bir kısım fazla çamur ise çamur deposuna alınarak çamurun patojenik organizmalardan arıtılması için tekrar havalandırılır ve stabilizasyon işlemi sağlanır. Ayrıca üst fazda oluşacak supernatant (üst kısımda durulan su) kısım savaklanarak havalandırma bölümüne geri gönderilir. Böylece çamur yoğunlaştırılıp su içeriğinin ve hacminin azaltılması sağlanır. Stabilizasyon bölümünde biriken fazla çamur belirli zamanlarda tesisten uzaklaştırılır.
Paket evsel atıksu arıtma tesisleri, sürekli tip olarak, kişi başına 200 lt/gün hesabı ile imal edilmiş ünitelerdir. 50 kişiden 5000 kişiye kadar standart imalatlar olup, değişen nüfus ve mevcut yerin durumuna ölçüler değiştirilerek uygun paket arıtma üniteleri kurmak mümkündür.
Bunlar;
-Yazlık siteler ve kooperatifler
-Turistik siteler
-Askeri tesisler
-Grup evler, villalar, yazlıklar
-Konut siteleri
-Fabrikalar ve sanayi kuruluşları
-Şantiye ve alt yapısı olmayan bölgelerdeki tüm tesisler için paket arıtma yapılması uygundur.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish