SU AYAKİZİ VE SANAYİDE SU AYAKİZİNİN AZALTILMASI

Su ayak izi, birim  zamanda  harcanan  (buharlaşma  dâhil)  ve/veya kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. Bir bireyin, toplumun veya iş kolunun  su  ayak  izi;  bireyin  veya  toplumun  tükettiği  malların  ve hizmetlerin üretimi  için  kullanılan  veya  üreticinin  mal  ve  hizmet üretimi  için  kullandığı  toplam  temiz  su  kaynaklarının  miktarıdır. Su ayak izi  yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da gösterir. Mavi, yeşil ve gri su ayak izi; su ayak izinde su kullanımını ve kalitesini temsil eden üç bileşendir.

Mavi Su Ayak İzi, bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır. «tarımda kullanılan su, fabrikalarda üretim hatlarında kullanılan su ve evsel kullanım suyu»

Yeşil Su Ayak İzi: Birim alana düşen yağış miktarının, yer altı sularına geçmediği ve yüzey üzerinde kaldığı veya bitkiler tarafından kullanıldığı durumlarda oluşur. « suyun buharlaşan miktarının ve bitkiler tarafından kullanılan miktarının bir göstergesi »

Gri Su Ayak İzi: Kirliliğe yönelik bir göstergedir. Alıcı ortamdaki kirlilik yüklerinin, aynı alıcı ortamın doğal kirlilik derecesine ve güncel kirlilik derecesine göre seyreltilmesi veya bertarafı için gerekli olan tatlı su miktarının bir ölçüsüdür. « nüfus ve endüstriyel büyüme ile ilişkili »

Atıksuyun Arıtılıp Tekrar Kullanılması

Geri kazanımın olmadığı durumda şebekeden temin edilen su, tesiste çeşitli amaçlar için kullanılır ve daha sonra deşarj edilir. Atıksu geri kazanımında ise, tesiste kullanılan suyun bir kısmı arıtılmış sudan sağlanır. Bu sayede şebekeden temin edilen su miktarı ve aynı zamanda deşarj edilen atıksu miktarı azalır

Proses Suyunun Arıtıldıktan Sonra Nerelerde Kullanılabilir?

 • Su soğutma kuleleri
 • Zemin yıkama
 • Sulama
 • Sıhhi tesisat (sifon vb.)
 • Toz önleme
 • Proses durulama suyu
 • Kasa ve palet yıkama
 • Kumaş boyanması
 • Araç yıkama
 • Dolaylı olarak yangın suyu

Atıksu Geri Kazanımının Avantajları

 • Şebeke suyuna olan ihtiyaç ve bağımlılık azalır.
 • Şebekeden temin edilen suya ödenen maliyet azalır.
 • Atıksuyun bir kısmı yeniden kullanıldığı için kanalizasyona ve/veya alıcı ortama deşarj edilen atıksu miktarı azalır.
 • Yüksek kaliteli kaynak suyu yerine arıtılmış su kullanıldığı için doğal su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlanmış olur.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish