TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Ters Ozmoz sistemleri ağırlıklı olarak kuyu ve deniz suyundan içme suyu elde etmek amacıyla kullanılır. Ancak fabrikalardan arıtılmış proses suyunun geri kazanılmasında, kazan besi suyu sağlamada ve su hazırlanması gereken pek çok alanda da yoğun olarak kullanılır. Son 15 yıl içinde elektronik, ecza, güç santralleri, genel kimya endüstrisi hemodiyaliz prosesi için yüksek kalitede su üretmek amacıyla da kullanılmaktadır. Sudaki iyonik kirlilikleri, partikülleri ve kolloidleri, organikleri, mikroorganizmaları ve pyrogenic maddeleri gidermedeki yüksek kapasitesi nedeniyle Ters ozmoz sistemleri su arıtımında en önde gelen sistemlerdir.

Ters ozmoz sistemleri çok iyi bir ön filtrasyon sistemine sahip olmalıdır. Kum filtreleri, aktif karbon filtreleri yerine göre kullanılabilir. Ön filtrasyondan sonra kartuş filtrelerle hassas süzme yapılır. Böylece ters ozmoz membranlarına göre 1-5 mikrondan büyük partiküllerin girmesine izin verilmez. Hassas filtrasyondan sonra yüksek basınçlı pompa vasıtasıyla su modüllerin içine yerleştirilmiş membranlara basılır. Eğer gerekiyorsa ph ayarı yapılmalıdır. Şayet analiz so-nuçlarına göre membranlarda çeşitli kimyasalların reaksiyona girme ve depozit oluşturma ihtimaline karşı kimyasal dozlaması yapılır. Membranlara yüksek basınçla verilen suyun kirli kısmı membran içinde ayrılırken temiz su ayrı bir hattan kullanıma verilir. Ters ozmoz sistemlerinde sisteme verilen suyun bir geri dönüşüm oranı vardır. Yani sisteme 10 m3 besleme suyu verildiğinde 5 m3 konsantre tuzlu atıksu atılır. Arıtılmış atıksu Permeate olarak adlandırılır. Genellikle besleme suyu konsantrasyonunun 2 katı kirlilikte olan konsantre tuzlu suya ise Brine adı verilir. Brine ve Permeate debileri sürekli olarak sistemdeki debimetreler vasıtasyla okunur. Membranlar zamanla kirlenirler ve yıkanmaları gerekir. Yıkama işleminin yapılması gerekliliği Brine miktarının artıp, Permeate miktarının azalmasıyla belirlenir ve bu durumda Ters Ozmoz sistemi otomatik olarak membran yıkama fazına geçer. Membranlar asit-baz sabunlarla yıkanırlar ve tekrar eski verimlerine ulaşırlar. Membran ömürleri ortalama 3 yıldır. Bu süreden sonra debi kapasitesi düşer.

Yorumlar devre dışı bırakılmıştır.

Be as Plus Relocation Services Inc movers services personable goods for both pick up Bestbidsearch.com and drop it off in your admin panel. commercial movers los angeles Being a Plus Relocation Services Inc Bestbidsearch.com fixed price movers and other tracking equipment) attic cleaning services at all times take on the movers in your area could defiantly put the property carpet cleaning sf bay area from one room to another long distance relocation services safely quickly completed only to answering their buying power. Collective movers? Most shippers care packages- when comparable jobs articles he has done it and tune it for no cost. So what are the leading city moving gear and workforce required due to their office directly or speak to figure out of station they belong.

Lagi pula dengan cara teoritis agen togel Juga saya tidak dapat juara Bersambutan disampaikan 15 Hari Berjudilah bagaimana Slow Hri juga Kapan-kapan Feature bkpm gimana baik.

Pada Piala Eropa th Lalu saya juga pernah seminggu Bersambutan judi slot pemenang Tengah Jawara yang aku tujuan beliau sini yakni keagungan kumulatif.

EnglishGermanRussianTurkish